Kursy

TEGOROCZNE KURSY TŁUMACZENIOWE

Języki:
Angielski
Niemiecki
Rosyjski
Francuski

Intensywny kursu dla kandydatów na tłumacza przysięgłego

CEL


Celem szkolenia jest kształcenie tłumaczy w zakresie tłumaczeń zwykłych, przysięgłych i specjalistycznych: ekonomicznych i prawnych. Ponadto, zapoznanie z elementami teorii przekładu oraz technikami tłumaczenia, zdobycie doświadczenia w tłumaczeniu różnego rodzaju tekstów prawniczych, ekonomicznych i handlowych oraz poznanie technik i nabycie podstawowych umiejętności tłumaczenia ustnego. Szkolenie ma na celu jak najlepiej przygotować kandydata do egzaminu na tłumacza przysięgłego. Kurs w sposób praktyczny przygotowuje do pracy tłumacza. Kończy się wystawieniem certyfikatu. Najważniejsze jest absolutne praktyczne podejście do tematu.

ADRESACI


Studia adresowane są do osób z tytułem licencjata lub magistra, zarówno absolwentów filologii języka obcego, nauczycielskich kolegiów języków obcych, jak i innych kierunków studiów, chcących poszerzyć swoją znajomość języka obcego o słownictwo z zakresu prawno-ekonomicznego. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest bardzo dobra znajomość języka obcego udokumentowana odpowiednimi certyfikatami bądź zaliczenie testu sprawdzającego.

Koszt: 1800 zł
Miejsce: Białystok
Czas zajęć: spotkania dwa razy w tygodniu ( łącznie 100 godz)
Czas trwania kursu: 4 pół miesiąca

Intensywny kurs weekendowy dla kandydatów na tłumacza przysięgłego

Kurs dedykowany dla osób które dojeżdżają z poza Białegostoku, które nie mogą w tygodniu uczestniczyć w zajęciach. Specjalistyczny program szkoleń, którego celem jest wyposażenie słuchaczy w szeroki zakres wiedzy prawniczej, niezbędnej w pracy tłumacza tekstów prawniczych i tłumacza przysięgłego. Kurs w sposób praktyczny przygotowuje do egzaminu na tłumacza przysięgłego.

ADRESACI


Aktywni zawodowo tłumacze, którzy chcą wzbogacać swój warsztat pracy,
Absolwenci i studentów ostatnich lat kierunków filologicznych i lingwistycznych,
Osoby przygotowujące się do państwowego egzaminu na tłumacza przysięgłego,
Wszyscy Ci, którzy swoją przyszłość wiążą z zawodem tłumacza tekstów prawniczych i prawnych.

Koszt: 3490 zł
Miejsce: Białystok,
Czas zajęć: weekendy (8 zjazdów, łącznie 100 godz.)
Czas trwania kursu: 4 miesiące

Kurs na tłumacza symultanicznego

Początek kursu: w zależności od powstania grupy

- kurs przygotowujący do zawodu tłumacza symultanicznego odbywa się w jedynym NA PODLASIU tego typu specjalnie zaprojektowanym laboratorium Nasz kurs stanowi praktyczne narzędzie umożliwiające nabycie i rozwinięcie umiejętności niezbędnych do wykonywania zawodu tłumacza ustnego. Szkolenie dopasowane jest też do wymogów unijnych służb tłumaczeniowych.

Zajęcia prowadzone są przez profesjonalną kadrę, wykładowców akademickich i tłumaczy z wieloletnim doświadczeniem świadczenia usług konferencyjnych laboratorium szkoleniowe dla tłumaczy konferencyjnych/symultanicznych :

- przekaz dźwięku jakości hi-fi

- pełna kontrola sygnału przez studenta w kabinie

- nagrywanie i analiza pracy każdego studenta

- wewnątrz kabiny każdy student może niezależnie pracować nad innym projektem

LABORATORIUM SZKOLENIOWELaboratorium pozwala studentom na zapoznanie się z najnowszymi technologiami wspierającymi proces tłumaczenia, jest swoistym symulatorem umożliwiającym ćwiczenie swoich umiejętności w warunkach niemal identycznych do tych, w jakich pracują profesjonalni tłumacze symultaniczni.

Praca w laboratorium umożliwia wyćwiczenie kompetencji tłumacza symultanicznego. Szkolenie jest niezbędne, aby zostać tłumaczem symultanicznym. Praca tłumacza ustnego/symultanicznego daje bardzo dużo możliwości, perspektywy rozwoju, poznawaniem nowych miejsc i ludzi, nieustannym rozwojem profesjonalnym i osobistym

Tłumacze symultaniczni wciąż stanowią niewielką, najlepiej opłacaną grupę specjalistów. Spośród innych przedstawicieli tego zawodu wyróżnia ich przede wszystkim prestiż i idące za nim zarobki, wielokrotnie przekraczające stawki przyjmowane w przypadku tłumaczeń pisemnych. Prezydencja Polski w Unii Europejskiej gwarantuje wysokie zapotrzebowanie na tego typu usługi w najbliższym czasie.

Przejście odpowiedniego kursu jest niezbędne przed egzaminem pozwalającym na wykonywanie zawodu tłumacza przysięgłego przed Państwową Komisją Egzaminacyjną. Sam egzamin kładzie duży nacisk na znajomość technik tłumaczenia i terminologii prawnej.

Koszt : 2900 zł
Miejsce: Białystok
Czas zajęć: Weekendy (7 zjazdów, łącznie 100 godz.)
Czas trwania kursu: 4 miesiące

- przekaz dźwięku jakości hi-fi

- pełna kontrola sygnału przez studenta w kabinie

- nagrywanie i analiza pracy każdego studenta

- wewnątrz kabiny każdy student może niezależnie pracować nad innym projektem