Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku

Fatałaszek
12 stycznia 2017
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku
14 stycznia 2021

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku

Poświadczam, iż z firmą EUREKA Karolina Sacha i Biurem Tłumaczeń LEXON miałem przyjemność współpracować przy organizacji VI edycji Wschodniego Kongresu Gospodarczego – Białystok 2019. Wydarzenie odbyło się w dniach 25-26 września 2019 r. w gmachu Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku i przyciągnęło do Białegostoku ponad 1500 gości. Firma EUREKA i LEXON zrealizowała powierzone zadania zgodnie z postanowieniami zawartej umowy, z należytą starannością i pełnym zaangażowaniem. Pozytywnie oceniając jakość usług świadczonych przez EUREKA i LEXON rekomenduję tę firmę jako partnera w pełni wywiązującego się z przyjmowanych zobowiązań profesjonalnych tłumaczeń.