Tłumaczenia wymagające uwierzytelnienia przez tłumacza przysięgłego. Strona przeliczeniowa tłumaczenia przysięgłego zawiera 1125 znaków. W tym przypadku liczba ta uwarunkowana jest rozporządzeniem ministra sprawiedliwości.

Tłumaczenie przysięgłe (uwierzytelnione, poświadczone) to tłumaczenia wykonywane prze tłumacza przysięgłego wpisanego na listę Ministerstwa Sprawiedliwości. Tłumaczenia przysięgłe są zawsze poświadczone pieczęcią przez tłumacza przysięgłego i mają formę dokumentu papierowego.

Strona standardowa w przypadku tłumaczenia przysięgłego, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Sprawiedliwości jest krótsza niż strona tłumaczenia zwykłego i obejmuje 1125 znaków ze spacjami. Kosz tłumaczenia oblicza się na podstawie liczby stron w gotowym tłumaczeniu

Tłumaczymy następujące języki